Nemocnice v Praze

Praha, jako největší město v republice, ve kterém žije více jak milion obyvatel a ve kterém denně proudí tisícovky turistů, samozřejmě potřebuje i kvalitní zdravotní péči. Nejen, že je třeba mnoho okrskových pohotovostních zařízení, ale také několik nemocnic, které by zvládly pojmout nápor pacientů z celé prahy, ale i středních Čech vůbec.

Proto má Praha kvalitní zdravotnické zázemí, které je reprezentováno řadou nemocnic. Ty jsou schopny připravit lůžka a péči pro tisíce pacientů a to vše přitom na špičkové úrovni fakultních nemocnic.

Speciální nemocnice v Praze

Samozřejmě, že je v Praze několika velkých nemocnic, které mají své speciální úkoly. Vedle nich je v Praze mnoho dalších a menších nemocnic a specializovaných pracovišť, třeba rehabilitační centra atd.

Bavme se ale o speciálních pracovištích, mezi které patří i jedna z nejstarších léčeben psychiatrických poruch a onemocnění u nás. Psychiatrickou léčebnu Bohnice najdete na ulici Ústavní 91 na Praze 8. Kupodivu na katastrálním území Bohnice. Léčebna byla založena počátkem 20. století a už tehdy patřila mezi největší a nejmodernější ústavy pro léčbu psychických onemocnění.

Dalším důležitým lékařským pracovištěm je jednoznačně IKEM. Tedy Institut klinické a experimentální medicíny, který se nachází na ulici Vídeňská 1958/9 v Praha 4 Krči. Specializuje se na léčbu kardiovaskulárních chorob, transplantaci orgánů, diabetologii a léčbu poruch metabolismu. IKEM založili v roce 1971 spojením několika výzkumných Thomayerovy nemocnice. Dnes má IKEM tři specializovaná centra: Kardiocentrum, Centrum diabetologie a Transplantcentrum.

Fakultní nemocnice v Praze

Vedle klasických nemocnic známe i takzvané fakultní nemocnice. Ty se liší tím, že spadají přímo pod stát a zároveň spolupracují a jsou i přímo napojeny na příslušnou lékařskou fakultu dané univerzity příslušného města. V Případě Prahy je to tedy Karlova univerzita.

Mezi fakultní nemocnice v Praze patří nemocnice Na Bulovce (Budínova 2, Praha 8 Libeň), nemocnice Motole (V úvalu 84, Praha 5 Motol), Všeobecná fakultní nemocnice (U nemocnice 2, Praha 2 Nové město), nemocnice Královské Vinohrady (Šrobárova 50, Praha 3 Vinohrady) a Thomayerova nemocnice (Vídeňská 800, Praha 4 Krč).

Další nemocnice, kterou v Praze mají, již není fakultní, ale i tak je významná a úspěšná. Nemocnici Na Homolce najdete na ulici Roentgenova 2 na Praze 5 v Motoli.